Ledige stillinger

 • Serviceteknikar landbruk, stasjonert i Sunnfjord

  Om stillinga

  Serviceteknikar landbruk, stasjonert i Sunnfjord

   

  ARBEIDSOPPGÅVER

  • Arbeidet vil bestå i montering- og servicearbeid, samt oppfølging av bønder som har LELY mjølkerobot og anna automatisert utstyr for landbruket.
  • Stillinga inngår i vaktordning i samarbeid med Fjøssystemer AS.
  • Vi ynskjer primært søkjarar som er busett i Jølster/Førde-området, då hovedarbeidsområdet blir Sunnfjord og Sogn.

   

  EIGENSKAPAR OG KVALIFIKASJONAR

  • Må vere opptatt av kvalitet, ta ansvar, vere sjølvstendig, ryddig, positiv og utadvendt. Må vere norsktalande og beherske engelsk.
  • Må vere fleksibel og ha emna til å løyse utfordringar.
  • Må ha erfaring og innsikt i elektrisk og mekanisk utstyr, og ha grunnleggande datakunnskaper.
  • Fagbrev innanfor mekaniske, elektriske og/eller automasjonsfag, samt førarkort kl B

   

  VI TILBYR

  • spennande  og utfordrande arbeidsoppgåver, hyggelige kollegaer og kundar, grundig opplæring og kursing.
  • Konkurransedyktige og ryddige betingelsar, gunstig vaktordning
  • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
  • Servicebil, mobiltelefon, PC osv.

  For meir informasjon, ta kontakt med:

  Dagleg leiar Tore Hjelle  tlf 57864760

  Søknad med CV sendes til:

  Tore Hjelle på epost tore@eidelektro.no

  Søknadsfrist 25.09.22

   

  Kontaktperson

  Tore Hjelle Dagleg leiar/teknisk leiar

  57 86 47 85
  90 69 20 07
 • Elektrikar

  Om stillinga

  Elektrikar

   

  Arbeidsoppgåver

  • Varierte installasjonsoppdrag mot privatkundar, næring, industri, prosjekt
  • Meirsalg og kundekontakt
  • Serviceoppdrag og vedlikehald
  • Feilsøking, m.m

   

  Ønska eigenskapar

  • Yrkesstoltheit
  • Serviceinnstilt mot kunde og kollegaer
  • Sjølvstendig, ryddig og påliteleg

   

  Ønska kvalifikasjonar

  • Fagbrev som Elektrikar
  • Førarkort bil, kl. B
  • Må beherske norsk muntleg og skriftleg

   

  Vi tilbyr

  • Gode utviklingsmoglegheiter i eit firma i vekst
  • Variert arbeidskvardag
  • Konkurransedyktige og ryddige betingelsar
  • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
  • Firmabil og godt arbeidsmiljø

   

  For meir informasjon, ta kontakt med Asle Ronny Henden, tlf 97565200 eller e-post asle.ronny@eidelektro.no

   

  Søknad med CV sendast til:
  Asle Ronny Henden på e-post; asle.ronny@eidelektro.no
  Søknadsfrist; snarast

  Kontaktperson

  Asle Ronny Henden Installasjonsleiar/installatør

  57 86 47 80
  97 56 52 00